Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tvi̇̀nti
Straipsnelis:
žr. tinti
Šaltinis:
Seebold 1970, 512
Antraštė:
tvi̇̀nti
Straipsnelis:
Gr. σαίνω ‘mosuoti, vizginti uodegą’ […]. Etimologija nežinoma. Etimologija, kuri įtraukė šiuos žodžius į žodžių su *tw- žodžio pradžioje šeimą, plg. lie. tvi̇̀nstu, gr. σῶς, s. i. tavīti ir t. t. (Pokorny 1080) yra stokojanti patikimumo.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 984
Antraštė:
tvìnti
Straipsnelis:
Ide. veiksmažodžio šakniai *teu̯-/tu̯-/tū- ‘pūstis; daugėti, turėti galios’ būdinga sena semantinė diferenciacija. Lie. tv-ìnti, tv-eñkti, tv-iñkti ir t. t. plg. su s. ang. þunian ‘kilti’, gr. τύντλος ‘dumblas, purvas’, o semantiniu požiūriu dar ir s. i. tṓyam ‘vanduo’ (Būga 1959, 639).
Šaltinis:
Ambrazas 2006, 16

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas