Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
plústi
Straipsnelis:
Analizuojant prasl. plugъ ir pragerm. plōga, turinčius bendrą reikšmę ‘plūgas’, grįžtama prie senojo aiškinimo, pagal kurį prasl. plugъ (plg. A. Vaillant, RES, 12, 235) yra slaviškas žodis, pirmesnis už veiksmažodį (č. plouhati, ploǔziti ‘tempti žeme’, s. le. ir le. trm. płuzyć ‘valkiotis, tampytis’). Manoma, kad prasl. plugъ yra priesagos vedinys, rekonstruojamas kaip *plu-g-. Šaknis *plu- kilusi iš ide. *plou- (s. sl. плоути ‘plaukti’, lie. plùsti ‘imti tekėti’, s. i. plavate ‘plaukia, skrenda’ ir kt.). Su kitu atliepimu čia priklauso č. plihati ‘sėlinti šliaužiant’, slovk. pl᾽uha ‘gyvatė’, le. plugawić ‘purvinti’, r. плюгавый ir kt. Šis lyginimas leidžia rekonstruoti ide. pleu̯-/plou̯-gh. Labiau paplitęs kitas šios šaknies variantas *pel-gh (s. sl. плъзѫ ‘šliaužiu’, плъжь ‘sraigė’, bulg. пльзгам ce ‘slysti‘, č. plznouti ‘šliaužti’, le. pełzać ‘šliaužti’ (plg. br. плаўзуха ‘plūgo rūšis’). Tokiu būdu atstatomas ide. *pel-/plou̯-gh. Šios šaknies du variantai atsispindi slavų formoms genetiškai tapačiose pragerm. felgan/flogan (s. ang. fielg, s. v. a. felga ‘suartas laukas, akėčios’, [175] s. isl. fliuga ‘skristi’, s. angl. fleogan ‘skristi, bėgti’ ir kt.). Pragerm. plōga yra slaviškos kilmės [176].
Šaltinis:
Мартынов 1963, 175–176
Antraštė:
plū́sti
Straipsnelis:
Lie. plū́sti ‘strömen, fluten’ (plg. plū́do).
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 121

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas