Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vãdaksnis
Reikšmė:
Flußeinbuchtung
Straipsnelis:
žr. odmenis
Šaltinis:
Thomas 1958, 126–127
Antraštė:
vãdaksnis
Reikšmė:
‘upių įlanka, kuri potvyniais susijungia su upe ir tankiausiai turi sausą gerklę vandeniui nubėgti, kuomet vadaksnyje netelpa, upės gi vanduo yra žemiau už vadaksnį’
Straipsnelis:
Lie. upių pavadinimą Vadakstis (la. Vadakste) K. Būga KSn. I 302 gretina su lie. vãdaksnis. Kad garsų grupę -kst- resp. -ksn- laikytume senąją, tada s po k turėtų būti virtęs š. Taip neatsitiko, todėl šiuose žodžiuose galime įžvelgti šaknį vadas-, kuri rodos giminiška su sl. voda, go. watō ‘vanduo’, av. vaδi ‘Wasserlauf’, arm. get ‘upė’ ir kt.; dėl reikšmių ‘vanduo’ ir ‘upė’ santykio, plg. s. i. ap- ‘vanduo’ : pr. ape ‘upė’ (ir kt. pvz.). Senasis s-kamienas rodos slypi la. deminutyve ūdesniņš ‘vandenėlis’. Gal čia taip pat priskirtinas ir Viesītes intakas Vedīte?
Šaltinis:
Endzelīns DI III (1), 439

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas