Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vaivórykštis
Straipsnelis:
žr. vaivorykštė
Šaltinis:
Endzelīns DI III (1), 494–495
Antraštė:
vaivórykštis
Straipsnelis:
K. Būga (KSn I 279) lie. leksemose vaivórykštis ir t. t. vaivórai ‘girtuoklė (Vaccinium uliginosum)’, vovóras ‘t. p.’ įžvelgia šaknį vār- : ver- ‘mėlynas’. Man nežinoma šitokia šaknis, turinti minėtą reikšmę. Be to, šiuose izoliuotuose žodžiuose postuluojama balsių : e kaita, kuri kelia sunkumų. Lie. vovóras, vaivóras, kartu su la. vaivariņi, vāveriņi ar vãverāji ‘bot. gailiai’ [495] (šie augalai gali sukelti svaigulį) turbūt siejasi su č. vrávorati ‘svirduliuoti, svyrinėti’ (žr. Walde Vrgl. Wrtb. I 271). Walde, loc. cit., č. veiksmažodį sieja su šaknimi u̯er- ‘sukti, lenkti’.
Šaltinis:
Endzelīns DI III (1), 495–496
Antraštė:
vaivórykštis
Straipsnelis:
žr. vaivorykštė
Šaltinis:
Buivydienė 2006, 333–337

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas