Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vargùs
Straipsnelis:
žr. vergti
Šaltinis:
Karaliūnas 1974, 203–205
Antraštė:
vargus
Reikšmė:
skurdus, menkas, įkyrus
Straipsnelis:
Pr. wargs 51,₂₃ ‘piktas’ [ir kt.] : wargan, lie. vargus ‘elend, beschwerlich’, la. vãrgs, vȩr̂gs, s. sl. ВРАГЪ ‘priešas’ ir kt.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 334
Antraštė:
vargùs
Straipsnelis:
žr. vergas
Šaltinis:
Young 2008a, 203–205

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas