Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
veikti
Reikšmė:
daro, dirba
Straipsnelis:
žr. galėti
Šaltinis:
Dillon 1970, 567
Antraštė:
veĩkti
Straipsnelis:
žr. kiltis
Šaltinis:
Havlová 1966, 80–86
Antraštė:
vei̇̃kti
Straipsnelis:
Germ. wig-a- ‘kovoti, kariauti, kämpfen’ (go. weihan ‘kovoti’, s. isl. vega ‘t. p.’, s. ang. -wegan, inf. gewegan ‘kämpfen’, s. fryz. wigandlike ‘lyg kovotojas’ [paprastas žodis reiškia ‘sūnus’, s. saks. tik wigand ‘karys’ [544], s. v. a. -wehan ‘įveikti, nugalėti’) [weih-a-, weig-, wih-a-, weh-a-, weg-a-], be jokios abejonės, remiasi bendraide. weig- ‘kovoti, nugalėti, įveikti’, plg. lo. vincō, -ere ‘nugalėti, įveikti’, osk. vincter ‘wird überführt’, s. air. fichid ‘kovoja’, to- ‘apiplėšti, sugriauti’, air- ‘kovoti, nugalėti’, lie. veikiù, vei̇̃kti ‘reikšti energiją, užsiimti kuo, dirbti, daryti, įvykdyti, įgyvendinti’ (plg. ‘vargais negalais pasiryžti, sich abkämpfen’), ap-, i-, nu- ‘nugalėti’, gr. οὐκ ἐπίεικτον ‘nenugalimas’.
Šaltinis:
Seebold 1970, 544–545
Antraštė:
veĩkti
Reikšmė:
machen, tun
Straipsnelis:
[Aptariami baltų kalbų moterų asmenvardžiai.] Kaip antrasis narys randamas onimų kamienas -wike, plg. pr. vv. Wykenisken, Wiculle, greičiausiai yra nulinio laipsnio forma iš veik-, plg. lie. veikiù ʻmache, tueʼ, veikùs ʻschnellʼ, kuris kildintinas iš ide. *u̯eik̑- ʻkämpfenʼ.
Šaltinis:
Stüber, Zehnder, Remmer 2009, 382
Antraštė:
veĩkti
Reikšmė:
make, work
Straipsnelis:
[Aptariamos keltų ir germanų kalbų leksinės izoglosos. Unikali morfologija yra]: keltų *uik- ‘fight’ > air. fichim ‘fight’, fecht ‘military expedition’, s. kimrų guith ‘battlefront’ ~ go. weihan, s. ang., s. v. a. wīhan ‘fight’, s. isl. vega ‘kill, fight’ vs. lo. vincō ‘conquer’, lie. veĩkti ‘make, work’.
Šaltinis:
Hyllested 2010, 115
Antraštė:
veĩkti
Straipsnelis:
žr. vikrus
Šaltinis:
Milizia 2012, 367

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas