Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vejà
Reikšmė:
jauna žolė
Straipsnelis:
žr. mauras
Šaltinis:
Ademollo Gagliano 1991, 166 (IF XCVII – sąraše: XCVI !)
Antraštė:
vejà
Reikšmė:
den Rosen
Straipsnelis:
wayos (nom. plur.) E. 282 pļavas : lie. vejà.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 332
Antraštė:
vejà
Straipsnelis:
Pr. E wayos f. pl. ‘луга’ : lie. vẽjos f. pl.
Šaltinis:
Смочиньский 1987 (1989), 33
Antraštė:
vejà
Straipsnelis:
Lie. vejà ‘jauna žolė’, pl. ‘ganykla’, – pr. wayos ‘pieva, lanka’. Fraenkel II 1216; Trautmann 455; Endzelin 270; SD3 182 (280), s. v. murava; 45 (143), s. v. darn; nėra distribucijos problemų. Šį žodį, neturintį aiškių ryšių baltų areale⁹⁵ [⁹⁵ Fraenkelis nurodo, jog Trautmanno hipotezė, kuri siūlė sieti su s. v. a. wisa, vok. Wiese, labai nepatikima, nors Kluge (op. cit., 792) apie tai neužsimena] (jo visiškai nėra latvių kalboje) vis dėlto turime lyginti su veiksmažodžiu la. vejuôt ‘pjauti nedidelę žolę’, kuri M.-E (IV 525) pateikia iš Tirzos, ir su juo susijusia dubitatyvo forma vejà, nors Fraenkeliui ji yra lituanizmas⁹⁶ [⁹⁶ Tačiau lokalizacija (Centrine šiaurės rytų Latvija), atrodo, nepatvirtina šios hipotezės].
Šaltinis:
Ademollo Gagliano 1992, 166

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas