Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
viksas
Straipsnelis:
[Aptariami germanizmai, į latvių kalbą patekę per kalbas tarpininkes.] La. vaksa, paplitęs Latgalos tarmėse, atėjo per rusų kalbą iš r. vok. Wachs. La. vikse taip pat yra paskolintas iš vokiečių aukštaičių tarmių, kur yra paplitęs ir etimologiškai artimas Wichse. Šių žodžių refleksai kitose kalbose apima platų arealą, plg. estų viks, lie. viksas (Mažoji Lietuva), sr.-kr., če. viks, slovk. vix; taip pat plg. lie. tarm. vaksas, ukr., bulg. вакса, rumunų vax, le. szuwaks. Šis germanizmas paplito kartu su pačia realija.
Šaltinis:
Буш 1980 (1981), 241—242

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas