Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
võbyti
Reikšmė:
vilioti
Straipsnelis:
La. vābît ‘šaukti, kviesti (į teismas); vilioti’, lie. võbyti ‘vilioti’ laikytini slavizmais, plg. br. ва́біць, le. wabić ‘t. p.’. Todėl, kalbant apie go. wōpjan ‘šaukti’ ir t. t., labiau tinka įžiūrėti ne germanų-baltų-slavų, o tik germanų-slavų leksikos bendrybę.
Šaltinis:
Urbutis 1964, 263

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas