Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
įtįsti
Reikšmė:
tęsti
Straipsnelis:
Pr. entensīts 'įtrauktas (įjungtas)' (nom. pl. m. part. praet. pass.) iš en- ir tens-. Visas žodis siejamas su lie. įtisti, (įtysta arba įtinsa) ar įtįsti (įtįsta, įtįso) ir pan.; įtąsyti, įtęsti ir kt.; la. ietît (ietinu arba ietiņu), ietîstît.
Šaltinis:
Топоров ПЯ II, 55

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas