Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žaginỹs
Straipsnelis:
žr. žagas
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ IV, 291–292
Antraštė:
žaginỹs
Straipsnelis:
žr. žagilas
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 59
Antraštė:
žaginỹs
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. жэ́гіні (жэ́гі, іжэ́гіні) ‘žardas, žaginys (kartys javams ar dobilams lauke džiovinti)’ A 234 nr. Tarimas su (o ne ǵ) rodytų, kad jo baltarusių kalboje esama ne nuo šiandien. Būdingas lyčių įvairavimas aiškintinas skolinimu iš panašiai besiskiriančių šaltinių, plg. lie. žaginỹs (dgs. žaginiaĩ, žãginius) ‘t. р.’, žė̃ginis ‘žardo stulpas (šakota žaginio kartis)’, žagỹs ‘t. р.’, žaiginỹs ‘t. p.’ ir pan.; dėl dalies lyčių įmanomas ir latvių lituanizmo žeg̔inis ‘žardas, žaginys’, kaip tik pažįstamo Daugpilyje (ME IV 801; plg. ir EH II 818), tarpininkavimas. Br. жэ́гіні lituanizmu yra laikę Morkūnas ir Vidugiris LKK VIII 233 (plg. ir 237).
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 59–60

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas