Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
talpà
Straipsnelis:
žr. tilpti
Šaltinis:
Knobloch 1989, 275–278
Antraštė:
talpà
Straipsnelis:
Pažymėtina, kad tam tikri izoliuoti s. indų vardažodžiai (dariniai su p- formantu) galimi paremti analogiškomis veiksmažodžių formomis kitose kalbose: s. i. talpa- 'lova, vestuvinė lova' gretinama su lie. talpà 'ausreichender Platz für Personen oder Sachen', lie. telpù, til̃pti 'Platz haben' ⁶⁴ [⁶⁴ Ghosh mano, kad telpù iš nominalinės formos kilęs. Tai tikrai neįmanoma: telpù, til̃pti gali būti tik pirminis veiksmažodis, kaip kad gemù, gim̃ti, perkù, pir̃kti, plg. Stang, Vergleichende Grammatik der baltischen Sprachen (1966) 332. Čia akivaizdžiai yra šaknies *tel-/telə- p-išpėstinys, plg. Persson, Beiträge z. idg. Wortforschung 310 t.; plg. dar Čop, Labialsuffixe 221 t., kuris denominalinę Ghosh'o tezę atmeta].
Šaltinis:
Solta 1974, 108

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas