Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žáras
Straipsnelis:
J. Pokorno (Pokorny IEW 443, 5) žodyne pateiktas g̑her-, ko gero, kaip spėjama 17 eilutėje, bus reiškęs ‘drehen’. Prieš -nā, -dā vediniai, reiškiantys ‘žarna, siūlai, styga’ aiškiai siejasi su minėta šaknimi. Čia skirtinas (žr. op. cit. 443, 1) ir lie. žáras ‘Wendung, Richtung’ (kirčio ženklas kelia abejonių, plg. Leskien, Bildung der Nomina, 170) = gr. χορός· κύκλος, [35] στέφανος Hsch.; dar ‘Tanz, Tanzplatz’. Šokis čia pavadinamas turint prieš akis sukimąsi, sukaliojimąsi jo metu, plg. la. diet, dejot, kuris siejasi su gr. δινέω ‘drehe im Wirbel, oder in Kreise’. Atsižvelgdami į lo. verto ‘drehe, wende’ : s. sl. vrěmę (*u̯ert-men-, plg. s. i. vártma n. ‘Radspur, Bahn’) ‘Zeit’ santykį, prie čia aptariamų leksemų galime dar pridėti gr. χρόνος ‘Zeit’ (*ghr-ono-s); kitaip J. B. Hofman, Etym. Wb. d. Griech. 424 (sieja su *gher- ‘fassen’).
Šaltinis:
Knobloch 1959, 35–36
Antraštė:
žãras
Straipsnelis:
žr. žara
Šaltinis:
Stundžia 1994, 27
Antraštė:
žãras
Reikšmė:
order, direction
Straipsnelis:
[Aptariami senosios graikų kalbos o kamieno oksitonai.] Gr. χορός < *ǵʰor-o- greičiausiai susijęs su lie. žaraĩs ‘helter-skelter’, t. y. pirmykščiu žodžio lie. žãras (a. p. 4) ‘order, direction’ instr. pl.. Pastarojo žodžio kirčiavimas liudija oksitonezę (žr. Illič-Svityč). Graikiško žodžio laikymas nomen agentis iš šaknies *ǵʰer- (Porzig 1942: 307) atrodo neįtikimas.
Šaltinis:
Lubotsky 1988, 129

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas