Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
aisa(*)
Straipsnelis:
Het. ḫišša = s. i. īṣā́ ‘(vežimo) rodiklis, grąžulas’ turi giminiškų žodžių graikų, germanų, baltų ir slavų kalbose, tiesa, su morfologiniais bei reikšmės nukrypimais. Vis dėlto prabaltų *aisō, *aisa, kaip ir suomių skolinys aisa ‘grąžulas’, atitinka het. ir s. i. pavyzdžius.
Šaltinis:
Kammenhuber 1961, 50

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas