Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ãtakia
Reikšmė:
kerštas
Straipsnelis:
Tik iš DP žinomas [65] vedinys ãtakia ‘kerštas’ (43 atvejai), ‘skriauda’ (1 atvejis), vartojamas greta vedinio ãtakė ‘kerštas’ (13 atvejų) […], E. Frenkelio kildinamas iš *atatikia (: atatìkti) [Fraenkel LEW 20]; tokį siejimą remia panašios reikšmės vediniai atãtikis ‘atsilyginimas’ ir atãtikės ‘atmokėjimas, atkeršijimas’ (LKŽ I, 360).
Šaltinis:
Ambrazas 1980, 65–66

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas