Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bálna
Reikšmė:
Membrane
Straipsnelis:
Slavų prokalbės CoRC tipo fonemų junginiai dėl atvirų skiemenų tendencijos daugumoje slavų kalbų pakito, t. y. sukeičiant fonemas vietomis uždari skiemenys virto atvirais: plg., pvz.: sl. *vorna > le. wrona, sl. *golva > le. głowa. Pirminę fonemų tvarka rodo baltų kalbų atitikmenys, plg. lie. várna ‘Krähe’, galvà ‘Kopf’. […] Medžiaga: lie. bálna, sl. *bolna, le. błona, slovk. blana, ukr. bolóna ‘Membrane’. Dar žr. varna, galva, barzda, šarka, karvė, talka
Šaltinis:
Hill 2010, 104–105

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas