Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
barnìs, bar̃nis
Straipsnelis:
Lie. barnìs, bar̃nis atliepiniai slavų kalbose: s. sl. bornь ‘ginčas’, le. broń ‘ginklas’, slov. brȃn ‘apsauga, ginkluotė’, r. бо́ронь ‘užsakymas’, čia taip pat r. брань ‘mūšis’, ukr. arch. бра́нь ‘kova’.
Šaltinis:
SłPr I, 327
Antraštė:
barnìs
Straipsnelis:
Jau užsiminiau (žr. „Скифо-европейские изоглосы“, 12–14, 139–140) savo knygelėje, kad skitų (sãkų) kalbos pėdsakų aptinkame afganų ir iraniškose Pamyro priekalnių kalbose. Sykiu pateikiau izoglosas, kurios pastarąsias iranėnų kalbas sieja su europ. kalbomis. Prie savo nurodytų paralelių norėčiau pridurti [10] sl. branь, braniti, r. бранить, lie. barnìs ‘plūdimasis, keikimasis’ – iškašim. vron-: vrond ‘barti, keikti’.
Šaltinis:
Абаев 1966, 10–11
Antraštė:
barnìs
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, pastarieji žodžiai rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik slavų ir baltų kalboms:] (lie. barnìs [` ! – A. G.] = bažn.-sl. брань).
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 342

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas