Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bètspredė
Reikšmė:
bedspread
Straipsnelis:
Amerikos lietuvių kalbos skoliniai, kuriuose dėl sinchroninės lietuvių kalbos priebalsių asimiliacijos taisyklės suduslėja atitinkamas paskolinto žodžio priebalsis: […] bètspredė ‘bedspread’.
Šaltinis:
Steinbergs 1982, 395

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas