Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
brankà
Straipsnelis:
žr. brinkti
Šaltinis:
Stundžia 1985, 92
Antraštė:
brankà
Straipsnelis:
žr. brinkti
Šaltinis:
Rădulescu 1981

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas