Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bruñšė
Straipsnelis:
žr. bruišė
Šaltinis:
Непокупный 1976, 133–135
Antraštė:
bruñšė
Straipsnelis:
Pr. brunse ‘mekšras’ artimai siejasi su lie. trm. bruñšė, brunšis, bruñšas, bruĩšė, bruĩšis, bruižė, bruižis. Formas bruĩšė, bruižė, jeigu jos nėra -un- dialektinis pakitimas prieš priebalsį kaip latvių tarmėse, galima paaiškinti veiksmažodžių brùižti ‘vyti’, ‘stumti’, bruĩkšti (bruĩškia) ir pan. trauka. Dar Būga RR III, 179 spėjo, kad lie. žodžiai yra skolinti iš prakuršių *bruńše, davusio kuršių *brunse, kuris tiksliai sutampa su pr. brunse. Jie yra ide. *bhrū-n- : *bhrou-n- ‘rudas’, ‘spindintis’ tęsiniai.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 256–257
Antraštė:
bruñšė
Straipsnelis:
[rec. kn.: René Lanszweert. Die Rekonstruktion des Baltischen Grundwortschatzes…, 1984] […] p. V–VI pateiktas ketvirtis šimto baltų kalbų specifinių leksikos bendrybių, neįeinančių į branduolinę leksiką, tik šiaip pratęsiančių Stango gramatikoje randamų [71] tos rūšies pavyzdžių virtinę (beje, pr. brunse, lie. bruñšė ir panašūs žuvų pavadinimai, išaugę iš germanizmų, į šią draugę nelabai tinka).
Šaltinis:
Urbutis 1986a, 71–72
Antraštė:
bruñšė
Straipsnelis:
žr. meisa
Šaltinis:
Vitkauskas 1978, 65

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas