Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
burbuliúoti
Straipsnelis:
Lie. burbuliúoti, bur̃balioti atliepiniai slavų kalbose: s. sl. br̥boliti : br̥bъlati (br̥bъati) ‘t. p.’, s.-kr. dial. bȑboljiti ‘murmėti, kalbėti neaiškiai, burbuliuoti’, br. dial. бурбóлiць ir pan.
Šaltinis:
SłPr I, 414–415
Antraštė:
burbuliúoti
Straipsnelis:
Lie. burbuliúoti, bur̃balioti atliepiniai slavų kalbose: s. sl. br̥boliti : br̥bъlati (br̥bъati) ‘t. p.’, s.-kr. dial. bȑboljiti ‘murmėti, kalbėti neaiškiai, burbuliuoti’, br. dial. бурбóлiць ir pan.
Šaltinis:
SłPr I, 414–415
Antraštė:
burbuliúoti
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. бурбуле́ць ‘smarkiai virti’ ДСМ 45, šnek. бурбо́ліць ‘kliunksėti’, бу́рбалка ‘burbulas’ (trm.) vandens lelija’ БРС 135; r. trm. бу́рболка ‘burbulas’ Dalis ТС I 142 Blesė StB V II br. žodžius laiko skoliniais ir nurodo lie. burbuliúoti, burbuolė̃ (ne tik ‘burbulo’, bet ir ‘vandens lelijos’ reikšmė), bur̃bulas, la. bur̂bulis, bur̂bulêt, bur̂buļuôt, panašiai iš lie. bur̃bulas kildinami tos pat reikšmės le. trm. burbulka, burbułka SJP I 235, burbułḱi Turska POJW 129, burbẹl Kudzinovskis ABSl I 223. Visi onomatopėjinės kilmės žodžiai. Jų artima semantika leidžia patvirtinti baltų kalbų įtaką.
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 51
Antraštė:
burbuliúoti
Straipsnelis:
žr. murmulis
Šaltinis:
Топоров 1973, 37–38

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas