Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
burzgùs
Straipsnelis:
žr. bruzdus
Šaltinis:
Откупщиков 1967a, 143
Antraštė:
burzgùs
Straipsnelis:
Lie. dial. burzgùs siejasi su p. sl. br̥go ‘stipriai’ < *br̥zgo, dar plg. s.-kr. br̀zgati ‘skubėti’.
Šaltinis:
SłPr I, 427
Antraštė:
burzgùs
Straipsnelis:
žr. burzdus
Šaltinis:
SłPr I, 427
Antraštė:
burzgus
Straipsnelis:
žr. druzgas
Šaltinis:
SłPr IV, 274–275

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas