Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dū̃duloti
Reikšmė:
tyliai šnekėti
Straipsnelis:
Lie. dū̃duloti ‘tyliai šnekėti’ – tikslus atliepinys šalia sl. *dudъlati vak. ir piet. ‘groti pučiamaisiais instrumentais; verkti (apie vaikus); murmėti’: slov. dȗdlati ‘groti švilpyne, dūda’, le. dudlać ‘groti pučiamuoju instrumentu’. Plg. dar lie. dū̃dulti ‘kalbėti pusiau tylom; triukšmauti’: garsažodžiai dudul̃k!, dudùlk! (: dùlkt!), la. dudulis ‘verkiantis vaikas’, vok. dudeln ‘monotoniškai dainuoti; dūduoti; nerūpestingai groti’ (apie vokiško žodžio istoriją Kluge EW¹⁸ 146).
Šaltinis:
SłPr V, 81–80

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas