Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
drãmyti
Reikšmė:
plūsti, barti
Straipsnelis:
Lie. drãmyti ‘plūsti, barti’ (LKŽ), plg. sl. *dromiti ‘traškėti, dundėti’ : slov. dial. dromiti ‘t. p.’. Galbūt tai yra išlaikytas periferijoje sl. reliktas. Reikšmė nurodo sąsają su sl. *dr̥mati ‘tampyti, pešioti’; sl. *dromiti galbūt pirminis causativum iš *dr̥mati su -ro- : -r̥- apofonija.
Šaltinis:
SłPr IV, 256

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas