Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
drignìs
Reikšmė:
vaivorykštė
Straipsnelis:
La. kalbos tarmėse vaivorykštei pavadinti vartojami įvairūs pakeičiantys žodžiai (tabu?). La. riksna (nuo ȩzȩra riksna dzêra ‘vaivorykštė iš ežero geria’) turbūt yra identiška su riksna ‘juosta, ruožas’. Analogiškai la. dial. driksna turėtų sietis ne su lie. drignis [496] (taip aš rašiau ME I 499). Pastarasis la. žodis yra tas pats kas ir la. driksna ‘Streifen (in Weinschenlen), nuplėšta medžio žievė, siauras šakalys’; plg. posakį varavîksnei ir septiņas driksnas (ME I 500) ‘vaivorykštė susideda iš septynių juostų’.
Šaltinis:
Endzelīns DI III (1), 496–497
Antraštė:
drignìs
Straipsnelis:
žr. banintyti, banityti
Šaltinis:
Pisani 1957, 143
Antraštė:
drignìs
Reikšmė:
Unruhiger
Straipsnelis:
žr. drugys
Šaltinis:
Bezlaj 1974, 29

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas