Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dvìgubas
Straipsnelis:
žr. gaubti
Šaltinis:
Bezlaj 1974, 22–23
Antraštė:
dvìgubas
Straipsnelis:
Pr. dwigubbus ‘dvigubas’ atitinka lie. dvìgubas (nom. sg. f. dvigubà = pr. *dvigubū < *dvigubā), taip pat plg. dvìgubė, dvigubė́ti (pr. *dwigubūt), dvìgubinti, dvigubinimas, dvigubintojas ir pan. Toliau plg. s. sl. ДВОГОУБЬ, s.-kr. двòгуб, slov. dvogȕb; s. r., bažn. sl. двогубь, двогубый ir t. t.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 396
Antraštė:
dvìgubas
Straipsnelis:
žr. gubas
Šaltinis:
Windekens 1960b, 66–68
Antraštė:
dvìgūbas
Reikšmė:
dvigubas
Straipsnelis:
Dūrinyje dvìgūbas ‘dvigubas’ ilgasis u tariamas greičiausiai dėl nukeltinio kirčio.
Šaltinis:
Grinaveckis 1989, 82

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas