Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
Reikšmė:
Straipsnelis:
žr.
Šaltinis:
Rosinas 1988, 157–158
Antraštė:
Reikšmė:
Straipsnelis:
žr.
Šaltinis:
Mann 1970b, 436
Antraštė:
èš
Reikšmė:
Straipsnelis:
žr.
Šaltinis:
Топоров ПЯ а-d, 113–116
Antraštė:
Straipsnelis:
Esu nurodęs, kad šiaurės Europos ide. dialektai (rusų ek, s. lie. , s. pr. as ~ es, sl. ja, alb. u-(në), galbūt toch. *m-yek(-w) > A ñuk B ñäś, taip pat het. ú-uk) visi remiasi nesufiksaline ide. šaknimi *, skirtingai nei pietų Europos kalbos (lotynų, venetų, graikų, kaip ir armėnų es < *eǵH **eǵ-éH₀ (ar *eǵ-óH), su laringaliniu sufiksu, ir dvigubai sufiksalinė indo-iranėnų lytis *eǵ-H-Vm ar galbūt *eǵ-H₀-ém (iš kurių slavai pasiskolino jazъ – iš iranėnų *œzəm).
Šaltinis:
Hamp 1976a, 39
Antraštė:
Reikšmė:
I
Straipsnelis:
žr. eglė
Šaltinis:
Derksen 2002a, 9–10

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas