Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gė́tis
Reikšmė:
gyvulių takas
Straipsnelis:
Gr. βούβητις, -ιος f. ‘karvių brasta’ arba ‘karvių girdykla’. Pirmasis šio dūrinio žodis turbūt turi kamieną βου-. Antrasis žodis (dorėnų dialekte) negali būti sugretintas su ἔδην. Schwyzer Gr. Gr. 1, 270 atstato *βα-ετις, kuris yra bereikšmis. Gretinimas su lie. gė́tis ‘gyvulių takas’ nėra geresnis (Bechtel, Griechische Dialekten, II, 418). Hipotezė apie skolinį (Fraenkel, Nom. Agentis, I, 116, išn. 1) mažai patikima.
Šaltinis:
Chantraine DEG I, 188

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas