Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gùrus
Reikšmė:
šlaunis, kulkšnis
Straipsnelis:
žr. gūrinti
Šaltinis:
Куркина 1970 (1972), 92–94
Antraštė:
gurùs
Reikšmė:
purus, birus, niūrus, graudus
Straipsnelis:
žr. gurti
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 346–348
Antraštė:
gurùs
Reikšmė:
purus, trapus
Straipsnelis:
žr. gverti
Šaltinis:
Топоров 1982 (1985), 128–131
Antraštė:
gurùs
Straipsnelis:
žr. gurnis
Šaltinis:
Urbutis 1997a, 10–11
Antraštė:
gurùs
Straipsnelis:
žr. gurti
Šaltinis:
Urbutis 1997b, 235–248

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas