Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gurnis
Reikšmė:
pilvas, kūnas (taigi: diržas po pilvu)
Straipsnelis:
pagrimis E. 442 ‘Brustriemen der Pferde’. Bezzenbergeris mano (žr. BB XXIII 313), kad dėl la. gùrnu šis pr. žodis, ko gero, taisytinas į pagurnis, su kuriuo Trautmannas 1910, 388 lygina lie. gurnis ‘Leib’ (taigi: ‘Riemen unter dem Leibe’).
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 269
Antraštė:
gùrnis
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami gobio (karpinių šeimos žuvis) pavadinimai, iš kurių bendrinėje kalboje dažniausias yra gružlỹs]. Gùrnis, (-ies), gùrnė bei gùirė, guĩris žinomi iš žemaitiškų šaltinių (išskyrus A. Becenbergerio Aph I 124 kaip Prūsų lietuvių nurodytą gùiris, guirèlis e. Fisch, vermutlich Gründling).
Šaltinis:
Urbutis 1997a, 11

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas