Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
išsi-rę́žti
Reikšmė:
išsitempti
Straipsnelis:
S. air. veiksmažodinė šaknis reg- ‘tempti, kreipti’ Ped II 593 ir ZCPh XVIII 334; rigid a láim ‘jis ištiesia ranką’, praet. reraiga carpat ‘jis valdo savo vežimą’, praet. pas. ro recht glosa ‘expansum est’, veiksmažodinis būdvardis rechtae glosa ‘distenta’, rechti glosa ‘distenti’. Šaknis *reg-, iš kurios padarytas veiksmažodis rigid ‘jis tempia’ iš *reg-i (*-ye/o- kamienas), taip pat sudarė ir veiksmažodį rogaid*rog-ā; o galbūt tai paprastas daiktavardinis veiksmažodis iš rogad (atskirai žr. rog-). Reikšmė ją atskiria nuo šaknies reg- ‘pritvirtinti, surišti’ (žr. toliau). Šaknis reg- reikšme ‘tempti’ yra paplitusi daugelyje kalbų : s. i. ŕ̥jyati ‘jis išsitiesia’, gr. ὀρέγω ‘jis tempia’, lo. regō (ērigō, pergō, porrigō, surgō), go. rikan ‘prikrauti’, caus. uf-rakjan ‘ištempti’, s. v. a. reccken ‘id.’, lie. isz-si-ręžti ‘išsitiesti’. Su ta pačia šaknimi susisieja lo. rectus ‘teisus’ ir go. raichts ‘id.’ (žr. recht). Lo. rigeō ‘esu sustiręs’ (paprastai nuo šalčio) čia galima susieti tiktai su sąlyga, kad šaknys *reg- ir *reig- sumišo ir, be to, abi yra išsaugotos keltų kalbose (žr. ring-). Pastebėsime, kad tas pats dubletas pastebimas ir šaknies reg- ‘pritvirtinti, surišti’ atveju, kas leidžia manyti, kad abejose skirtingose šaknyse reg- galėtų slypėti bendras kilmės pagrindas.
Šaltinis:
Vendryes LEJA, r14

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas