Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
jerumbė̃
Reikšmė:
grouse
Straipsnelis:
[Aptariami netaisyklingi slavų ir baltų kalbų fonologiniai atitikmenys, rodantys kontaktus su kitomis mažiau ar daugiau artimomis ide. tarmėmis: ide. sonantų vokalizacija su u.] Lie. trm. jerumbė̃ ‘grouse’, bet sl. jerębĭ ‘grouse’. Ide. *h₃er-n̥-bʰ-, plg. go. ara, gr. órnis ‘bird’, het. ḫaraš, ḫaranaš ‘eagle’.
Šaltinis:
Andersen 2003, 59–62
Antraštė:
jerumbė̃
Reikšmė:
hazel-grouse, partridge
Straipsnelis:
žr. amalas
Šaltinis:
Derksen 2002a, 5–6
Antraštė:
jerumbė̃
Reikšmė:
partridge
Straipsnelis:
žr. arumbė
Šaltinis:
Hill 2012, 191

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas