Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kūginỹs
Reikšmė:
trobesys gyvuliams laikyti
Straipsnelis:
Lie. kūginỹs ‘trobesys gyvuliams laikyti’ sietinas su lie. kū́gis ‘didelė šieno, šiaudų kupeta, stirta’.
Šaltinis:
Sabaliauskas 1970b, 48

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas