Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kal̃bti, kal̃bsta
Straipsnelis:
žr. kalbasyti
Šaltinis:
Safarewicz 1967, 248

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas