Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kamėga
Reikšmė:
trinka, Klotz
Straipsnelis:
žr. kamienas
Šaltinis:
Otrębski 1967b, 74–75

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas