Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kàpti, kãpia
Reikšmė:
apkarpyti, kirsti
Straipsnelis:
žr. kapoti
Šaltinis:
Chantraine DEG II, 563–564
Antraštė:
kàpti, kãpia
Reikšmė:
tašyti, sukirpti
Straipsnelis:
Toch. B kepec (acc. sg.) ‘siūlė, kraštas’. Šį žodį reikia kildinti iš ide. *qopo-ti arba *qopo-tē(n) (nom. sg. būtų *kepece), ide. *qop- yra: gr. κóπτω ‘mušti, nukalti, pjauti’, κóπος ‘smūgis, bausmė, etc.’, alb. kep, lie. kapiù ‘tašyti, sukirpti’ etc. Dėl reikšmės, plg. n. gr. κóφη ‘kraštas, krantas’ < κóπτω ir kitas Buck’o (Synonyms, 1949, 859 t.) nurodytas semantines paraleles.
Šaltinis:
Windekens 1976, 214
Antraštė:
kàpti, kãpia
Reikšmė:
kirsti, apkarpyti
Straipsnelis:
Gr. κóπτω ‘mušti, apkarpyti; kalti monetas’ [563…]. Gr. κóπτω gretinama su lie. kapiù (bendr. kàpti) ‘apkarpyti, kirsti’, kuris gali būti tikslus atitikmuo. Greta praes. turime nosinį kampù (preteritas kapaũ, bendr. kàpti) ‘būti nuliūdusiam, pavargusiam’ ir t. t. Alb. kep ‘apkarpyti’ nėra patikimai apibrėžta. Turima, be to, lie. vedinį kapóju = la. kapāju ‘skelti, karpyti’, kurį randame sl. kalbose, plg. s. sl. kapájǫ, -ati ‘skelti, karpyti’. Lo. kalboje su a capus,capō, plg. Ernout-Meillet s. u. Ar egzistuoja ryšys su žodžiais, kurie žodžio pradžioje turi (judrųjį?) s σκαπτω, σκέπαρνον? žr. Pokorny 930 t.
Šaltinis:
Chantraine DEG II, 563–564

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas