Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kiaũzoti
Reikšmė:
tepti, murzinti
Straipsnelis:
Br. dial. кéузаць ‘tepti, terlioti’ (šalia savo pačių кòузаць ‘vilkti, brūžuoti, vežti (ledu, sniegu)’ […]) turėtų būti paskolintas iš le. kiełzać ‘slysti, slidinėti’. Tariamasis br. žodžio šaltinis lie. kiaũzoti ‘tepti, murzinti’ (Лаучюте, Словарь балтизмов в славянских языков, 1982, 113) LKŽ nepateiktas, ir nežinia, kiek jis tikras ir iš kur imtas (tad nėra kaip svarstyti ir jo santykį su br. žodžiu).
Šaltinis:
Urbutis 1984b, 33
Antraštė:
kiaužóti
Reikšmė:
подниматься, вздуваться; становиться пористым, рыхлым
Straipsnelis:
žr. kurti
Šaltinis:
Каралюнас 1988-1996 (1997), 269-270, 275

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas