Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kirtis
Reikšmė:
smūgis
Straipsnelis:
žr. kartus
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 236–237
Antraštė:
kir̃tis
Reikšmė:
Hieb
Straipsnelis:
kirtis E 163 : lie. kir̃tis ‘Hieb’.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 240
Antraštė:
kir̃tis
Straipsnelis:
Pr. kirtis ‘smūgis’ tiksliai atitinka lie. kir̃tis ‘smūgis’. Spėjama, kad antrąją lie. žodžio reikšmę – ‘vienu dalgio smūgiu nupjaunamas plotas; pradalgė’ – yra turėjęs ir pr. žodis. Latvių kalboje smūgis reiškimas kitaip – cìrtiens, ypač pažymėtinas la. cirte ‘žaizda’, ‘skýnimas’, ‘iškirstas plotelis miške’, ‘bruožas’ (ME Erg.-Hf. I, 274). Taip pat ir sl. *čьrt̑ja, plg. slov. čŕča ‘šienapjūtė kirtavietėje’, s.-kr. –bažn. sl. чьрща ‘šėtra’;taip patplg. *čьrta : lie. kirtà (žr. ЭССЯ IV, 161, 163; SłPr II 252, 257–258). Ypač artima prūsų ir lietuvių kalbos faktams ukrainiečių forma черть ‘linija’ (*čьrtь < *kirti̯- < *kirti-). Черть tiesiogiai susijęs su smūgio idėja, plg. ukr. черть! (‘čiupt!’).
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 30–31
Antraštė:
kir̃tis
Straipsnelis:
žr. kirvis
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 80
Antraštė:
kirtis
Straipsnelis:
Straipsnyje tiriama lietuvių ir latvių gramatikos terminologija, dalis terminų XIX a. II pusėje sudaryti remiantis rusų kalbos modeliu: kirtis < ударение.
Šaltinis:
Mathiassen 1998, 170

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas