Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kir̃vis
Straipsnelis:
Toch. B krorīyai (obl. sg.), A kror ‘pusmėnulis, jaunas mėnuo, mėnulio delčia, mėnulio ragas’ bandyta sieti (žr.: Duchesne-Guillemin, Tocharica. BSL, 1941, 41; ir kt. autoriai) su r. trm. черв ‘pjautuvas’ ir lie. kir̃vis ‘axe’. Šitoks aiškinimas palieka be atsako daug fonologinių dalykų [205]…[206]. Manau, kad toch. A kror gretintinas su arm. etǰiwr ‘ragas’, het. qarau̯ar ‘t. p.’.
Šaltinis:
Hilmarsson 1986, 205–207
Antraštė:
kir̃vis
Straipsnelis:
Duchesne-Guillemino (BSL 41, 1, 140–183) [ir kitų lingvistų] siūlymas toch. krorīyai, A kror ‘pusmėnulis, jaunas mėnuo, mėnulio ragas’ sieti su r. trm. červ ‘pjautuvas’, lie. kir̃vis ‘axe’, A. Vindekenso (de tokh. confronté avec les lang. indoeuropiennes, Vol. I) nuomone, yra abejotinas [40]…[41]…[42]. Mūsų nuomone, toch. A kror gretintinas su arm. etǰiwr ‘ragas’ bei het. qarau̯ar ‘t. p.’.
Šaltinis:
Hilmarsson 1985b, 40–43
Antraštė:
kirvis
Straipsnelis:
Didelę žodžių, reiškiančių ‘kirvis’, dalį sudaro giminiški žodžiai, kur šakniniai santykiai neaiškūs (IE form and root connection dub.). Čia priklauso lo. ascia; gr. άξῑ́νη; go. aqizi, s. ang. æx, s. v. a. acehus ir t. t. Kiti šios reikšmės žodžiai paprastai padaryti iš įvairių šaknų veiksmažodžių ‘pjauti, kirsti’. Keletas žodžių (gr., skr.) –skoliniai ne iš ide. kalbų. Lie. kirvis, la cirvis giminiški skr. kr̥vi- ‘audėjo instrumentas’ (galbūt ir skr. kuṭhāra- ‘kirvis’); r. dial. červ’ ‘pjautuvas’, visi < ide. *(s)ker, matomos gr. κείρω ‘kirpti’, s. ang. sceran ‘pjauti’ ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 562
Antraštė:
kir̃vis
Straipsnelis:
Jotvingių tirtiʃ ‘kirvis’, plg. lie. kir̃vis, la. cìrvis, bet pr. bile. Taip pat būtų galima sieti su kir̃tis ‘kirtimas, smūgis’.
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 80

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas