Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kuopti
Reikšmė:
sugrėbti, sumesti į krūvą, apkasinėti augalus, valyti
Straipsnelis:
žr. kapurna
Šaltinis:
Арутюнян 1988, 175
Antraštė:
kuõpti
Reikšmė:
scharren
Straipsnelis:
Pr. enkopts 31₁₄ [ir kt.] ‘begraben’ : Aucopte, lie. kuõpti ‘scharren’, la. kùopt, žr. Studi baltici, IV, 197.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 208
Antraštė:
kuõpti
Straipsnelis:
žr. kuopa
Šaltinis:
Karaliūnas 1969

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas