Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kuprà
Straipsnelis:
[Germanų ir baltų kalbose yra kūno dalių pavadinimų (šie pavadinimai taikytini ir gyvūnams, paukščiams, ir žmonėms), kurių neaptinkame kitose ide. kalbose:] 9. S. ang. hover, s. saksų, s. v. a. hovar ‘kupra’, olandų heuvel ‘kalva, kauburys, gūbrys’ atitinka lie. kuprà, la. kupr(i)s ‘kupra’ [veikiausiai čia skirtina ir le. kuper ‘(paukščio) užpakalis, sturplis; kryžkaulis’].
Šaltinis:
Чемоданов 1961, 78
Antraštė:
kuprà
Straipsnelis:
[Sugretinkime bendras germ.-bl. žodžių darybos inovacijas. Gausime senų šių kalbų ryšių patvirtinimą:] S. v. a. hovar ‘kupra’ – lie. kuprà ‘atsikišusi nugaros dalis’ (determinantas -r-).
Šaltinis:
Чемоданов 1961, 85
Antraštė:
kuprà
Straipsnelis:
Pr. *kupr-it- atstatoma pagal vietovardį Cupritin. Siejama su lie. kuprà, la. kuprs.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K 294
Antraštė:
kuprà
Straipsnelis:
Gr. κύπτω, aor. ἐκύφα ‘pasvirti į priekį, lenktis, nuleisti galvą’ Κύπτω (kaip rodo inf. aor. κύφαι, su trumpu υ) gali būti nagrinėjamas kaip vedinys (aspiruotas žodis κεκῦφα turi būti pirminis). Reikia kildinti iš κῡφóς, kuris yra izoliuotas. Gretinama tada su skr. kubhrá- ‘buivolas, kuprys’, kubjá- ‘kuprotas, sulenktas’ (kas abejotina), taip pat su reduplikuota forma kakúbh- f. ‘viršūnė, kupra’. Brandenstein, Gedenkschrift Kretschmer, I, 53, suponuoja ryšį tarp av. kaōfa ‘kalnas, kalva’ ir κῦφος ‘pasviręs, palinkęs į priekį’, kurį kartu su Frisku reikia atmesti dėl vėlyvo κῦφος paliudijimo. Gali kilti klausimas, jei *kū̆p- egzistavo greta *kū̆bh-, tai galima galvoti apie lie. kuprà, s. v. a. hovar- ‘iškilti, išsikišti’, s. sl. kupŭ ir t. t.; žr. Pokorny 591, kuris nurodo visus šios rūšies žodžius.
Šaltinis:
Chantraine DEG II, 601
Antraštė:
kupra
Straipsnelis:
žr. kupranugaris
Šaltinis:
Buck 1949, 188–190
Antraštė:
kuprà
Reikšmė:
kalnas, kalva
Straipsnelis:
žr. kaupra
Šaltinis:
Непокупный 1976, 9
Antraštė:
kuprà
Reikšmė:
išauga, kukštera
Straipsnelis:
žr. kaupras
Šaltinis:
Варбот 1984, 175
Antraštė:
kuprà
Straipsnelis:
žr. kaupra
Šaltinis:
Непокупный 1975, 136
Antraštė:
kuprà
Straipsnelis:
[Recenzuojamas T. Sciaškovič
Šaltinis:
Grinaveckienė 1973, 221

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas