Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kutỹs
Reikšmė:
piniginė, maišelis
Straipsnelis:
žr. kūsti
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 286–289
Antraštė:
kutỹs
Reikšmė:
piniginė
Straipsnelis:
Gr. σκῦτος neutr. ‘išdirbta oda, diržas, rimbas’ […]. Šis techninis terminas neaiškus. Atrodo, galima gretinti su žodžiais be s- žodžio pradžioje germ. kalbose, reiškiančiais odos pavadinimus: s. v. a. hūt, s. ang. hyd (pragermanų *hūđi-, ide. kūti-); su trumpu balsiu: lo. cutis ‘oda’, lie. kutỹs ‘piniginė’, galbūt gr. ἐγ-κυτί ir κύτος. Be to, prisimintini žodžiai *keut- be žodžio pradžios s: pr. keuto ‘oda’, lie. kiáutas ‘apvalkalas’. Jei pirminė reikšmė yra ‘apvalkalas’, tai galima galvoti apie σκῦλα, ἑπισκύνιον, plg. κεύθω.
Šaltinis:
Chantraine DEG IV (1), 1024

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas