Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lė̃pti
Reikšmė:
glebti, vysti
Straipsnelis:
žr. alpti
Šaltinis:
Puhvel HED I, 37–38
Antraštė:
lė̃pti
Straipsnelis:
žr. alpti
Šaltinis:
Puhvel HED, 37–38
Antraštė:
lė̃pti
Reikšmė:
schlaff werden, welken…
Straipsnelis:
(s)lā̆p-, lē̆p-, (s)lō̆p-, sl̥p- (Walde Pokorny II, 432, Pokorny 358, Fraenkel 358, 385 t.) : ol. laffaard ‘mulkis’ pirmiausia su ol. laf ‘pavargęs, suglebęs, kvailas’, s. isl. lafa ‘tabaluoti, kabėti’, slafask ‘nusilpti’, v. v. a. partic. erlaben ‘nusilpęs’, šveic. labe ‘arklys nulėpausis’, v. v. a. luof ‘liurbis’ su germ. [48] lb v. v. a. lappe […] ir n. v. a. Lapp, läppisch, švedų dial. labba ‘kabinti’, v. ž. labbe ‘(kabanti) lūpa’ ir t. t.; lie. lė̃pti ‘schlaff werden, welken…’, lė́pa ‘nevikrus žmogus’, lė́pis ‘žioplys’, lė̃pinti ‘glebti’, lėp(a)aũsis, lẽpšė, -is ‘liurbis, išglebęs žmogus’, la. ļȩpȩns ‘silpnas’, lȩ̂ps ‘nerangus’, lȩ̂pa ‘lėtai, nevikriai einantis žmogus’, ļȩ̄pausis, ļȩpàusis, lȩpausis ‘lėpausis’ (Fraenkel 358 prie lèpti ‘verzärtelt…werden’; plg. Walde Pokorny II, 430, Pokorny IEW 678 prie lep- ‘valyti, lupti…’), toliau lie. lepetóti ‘schwerfällig laufen, trampeln’, la. ļȩpa ‘ausies lezgelis, snukis, kamuolys…’ […], lepatât, -uôt ‘netvirtai eiti’ (Fraenkel 339 t. prie lãpas ‘(Pflanzen) blatt’; lie. sil̃pnas, sìlpnas ‘schwach’ ir t. t. < sl̥p-.
Šaltinis:
Merlingen 1978, 48–49
Antraštė:
lèpti
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. паляпіць ‘įprasti, įjunkti, susivilioti, išlepti, išdykti’ < lie. (?), plg. lèpti ‘darytis lepiam, išpaikusiam’, lẽpinti ‘paikinti, dykinti’ Stankevičius К V 177. Kol geriau nežinoma reikšmė ir geografija, dėl kilmės sunku ką tikra pasakyti.
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 67
Antraštė:
lèpti
Straipsnelis:
žr. lapus
Šaltinis:
Vanags 1994, 35–36
Antraštė:
lė̃pti
Straipsnelis:
žr. lapus
Šaltinis:
Vanags 1994, 35–36

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas