Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lengvùs
Straipsnelis:
[u-kamieniai būdvardžiai, dažniausiai deverbatyvai, yra, aiškus daiktas, protoide. laikus menantys dariniai. Tą patvirtina kai kurie atitikmenys, turintys išlikusias ar neišlikusias pamatines šaknis, vartojamas vienoje ar kitoje šiuolaikinėje kalboje:] S. i. laghú- ‘greitas, sraunus, ūmus’, av. ragu- ‘t. p.’, gr. ἐλαχύς ‘lengvas, silpnas; plonas, gležnas, lieknas’, lo. levis ‘lengvas’, s. sl. lĭgŭ-kŭ ‘t. p.’, lie. lengvùs ‘nedaug sveriantis’.
Šaltinis:
Puhvel 1982, 180
Antraštė:
lengvùs
Straipsnelis:
žr. leñgvas
Šaltinis:
Hamp 1994a, 50

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas