Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
liaũkti
Reikšmė:
tekėti, prakiurti
Straipsnelis:
žr. liáuti
Šaltinis:
Knobloch 1959, 41
Antraštė:
liaũkti
Straipsnelis:
žr. liaukos
Šaltinis:
Merlingen 1978, 68
Antraštė:
liaũkti
Reikšmė:
gausiai tekėti, bėgti, žliaukti
Straipsnelis:
žr. liūtis
Šaltinis:
Karaliūnas 1991 (1992), 35-42
Antraštė:
liaũkti
Straipsnelis:
žr. liaugara
Šaltinis:
Gliwa 2002b, 32–34
Antraštė:
liaũkti
Reikšmė:
to stream
Straipsnelis:
žr. liūtis
Šaltinis:
Young 2006b, 233

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas