Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lytė́ti
Straipsnelis:
Gr. λίσσομαι: iš λιτ-yο-μαι, aor. λιτέσθαι ir λίσασθαι […]. Antrinis praes. λίτομαι ‘maldauti, prašyti dievo’ [643]. Etimologija neaiški. Suponuojama *λίσσαμαι ‘paliesti, myluoti prašant’, lie. lytësti [= gal lytėti? J. K.], liẽsti, plg. Pokorny 664. Lo. litāre ‘aukoti su palankiais ženklais’, kurio reikšmė išsiskiria, kilo iš *litā, kuris pasiskolintas iš gr. λιτᾱ́, λιτή, plg. Benveniste, Institutions indo-européennes 2, 248.
Šaltinis:
Chantraine DEG III, 643–644

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas