Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mãkatas
Straipsnelis:
žr. mašalas
Šaltinis:
Seebold 1982, 192
Antraštė:
mãkatas
Reikšmė:
midge
Straipsnelis:
Knygoje aptariami pragermanų n kamieno daiktavardžiai, iš kitų kamienų daiktavardžių išsiskiriantys vokaline ir konsonantine šaknies variantų įvairove. Viena iš n kamieno daiktavardžiams būdingų šaknies balsių alternacijų yra *a : *u kaita, ji būdinga ir ‘moth’ reikšmės leksemoms. Rekonstruojami keturi pragerm. *maþō, *muttaz ‘moth’ kamieno variantai, vienas iš jų – *maþþōn-: s. vok. a. matte f. ‘moth’, vid. olandų matte f. ‘t. p.’ (→ *maþ(i)ka(n)- (= suom. matikka ‘worm’): s. isl. maðkr m. ‘maggot’ (= ang. mawk), vid. ang. maðek, ang. maddock, maggot (su metateze), vid. vok. ž. maddike, med(d)ek(e) ‘earthworm’). Manoma, kad lie. mãkatas ‘midge’ galėtų būtų skolinys iš į minėtą ang. ang. maddock, maggot panašios formos su metateze (galbūt iš vok. ž.?), lyg pragerm. *makaþan- < *maþakan- (= vid. ang. maðek).
Šaltinis:
Kroonen 2011, 218

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas