Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
markà
Straipsnelis:
žr. linmarka
Šaltinis:
Smoczyński 2001, 156
Antraštė:
markà
Reikšmė:
duobė, kūdra linams merkti
Straipsnelis:
žr. merkti
Šaltinis:
Laučiūtė 2006, 455–456
Antraštė:
markà
Straipsnelis:
Suomių kalbos baltizmuose esama ir priešakinio vokalizmo variantų: suom. märkä ‘šlapias’ iš *marka, *märkä ~ lie. marka.
Šaltinis:
Liukkonen 1994, 90

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas