Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mùras
Reikšmė:
paskydusi žemė, purvas
Straipsnelis:
žr. mauras
Šaltinis:
Петлева 1971 (1973), 49
Antraštė:
mūras
Straipsnelis:
Lie. mūras, la. mūris, le. mur < v. ž. v. mūre ‘mūras’, kuris < lo. mūrus (anksčiau moerus) ir gimin. s. i. mi- ‘maišyti’ ir t. t. žr. siena
Šaltinis:
Buck 1949, 472
Antraštė:
mùras
Reikšmė:
durchnäßte Erde, Schlamm, Kot
Straipsnelis:
žr. murnas
Šaltinis:
Smoczyński 2001, 156
Antraštė:
mùras
Reikšmė:
įmirkusi, pažliurgusi žemė
Straipsnelis:
E 61 ‘Tych’ skaitytinas kaip *Murs: mùras 1. ‘durchnässte Erde, Schlamm, Kot’ (Fraenkel), ‘įmirkusi, pažliurgusi žemė’.
Šaltinis:
Kolbuszewski 1989, 126

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas