Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pakorė
Straipsnelis:
[Šios slovakų leksemos Bezlajaus (Bezlaj F., Etimološki slovar slovenskega jazyka, II: K–O, Ljubljana, 1982) nuomone artimiausius atitikmenis turi tik baltų kalbose:] slov. kárjice pl. ‘kriukis, kuikis’ ir lie. pakorė ‘kartubės’ (< ide. *(s)ker- ‘pjauti’).
Šaltinis:
Куркина 1983 (1985)c

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas